bvphoihaiduong@gmail.com Hotline 0964.911.616 - 0982.155.858

ĐẢNG BỘ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

I. Tình hình tổ chức cơ sở đảng và đảng viên: 

- Loại hình tổ chức cơ sở đảng: Là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Thành phố Hải Dương.

- Số chi bộ trực thuộc đảng bộ: 04 

- Tổng số cấp ủy: 06

- Tổng số đảng viên:  90; trong đó đảng viên là nữ: 48; đảng viên miễn sinh hoạt: 00; đảng viên dự bị: 08;

BCH Đảng bộ bệnh viện nhiệm kỳ 2020 - 2025:

Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ:

II. Các đoàn thể trực thuộc:

1. Công đoàn cơ sở:

BCH Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 -2022: 

15 tổ Công đoàn trực thuộc: 

2. Đoàn thanh niên cơ sở:

BCH Đoàn thanh niên cơ sở nhiệm kỳ 2022 -2027: 

 

Bệnh viện Phổi Hải Dương


Đang xử lý

Original text