bvphoihaiduong@gmail.com Hotline 0964.911.616 - 0982.155.858

Cảm xúc của người bệnh.

 • Bệnh viện Phổi Hải Dương

  13/4/2023

  Kính tặng: Tập thể khoa Nội 1 - Bệnh viện Phổi Hải Dương!

  Tập thể khoa Nội 1

   

  Khoa Nội 1 

   

Đã tặng
184
37
4
59
Bạn đọc thấy nội dung hay hãy ấn tặng sao, tác giả sẽ thêm động lực viết bài báo khác hay hơn, cảm ơn bạn.

Bình luận

Nguyễn Văn Đức

Bệnh viện Phổi Hải Dương - Niềm tin đến từ hơi thở!

Vũ Đức Thành

Tuyệt vời!


Đang xử lý