bvphoihaiduong@gmail.com Hotline 0964.911.616 - 0982.155.858

Bộ thủ tục hành chính

1. Thủ tục khám chữa bệnh bằng BHYT   Xem chi tiết

2. Thủ tục khám bệnh   Xem chi tiết  

3. Thủ tục đăng ký nhập viện   Xem chi tiết

4. Thủ tục ra viện       Xem chi tiết

5. Thủ tục chuyển tuyến điều trị       Xem chi tiết

6. Thủ tục sao y, trích sao hồ sơ bệnh án       Xem chi tiết

7. Thủ tục cấp giấy nghỉ việc hưởng BHXH       Xem chi tiết

8. Thủ tục Chẩn đoán hình ảnh       Xem chi tiết

9. Thủ tục thực hiện các xét nghiệm Cận lâm sàng     Xem chi tiết

10. Thủ tục thanh toán viện phí ra viện   Xem chi tiết

11. Thủ tục cấp lại giấy ra viện   Xem chi tiết

12. Thủ tục giải quyết khiếu lại lần đầu tại bệnh viện   Xem chi tiết

13. Thủ tục giải quyết tố cáo tại bệnh viện   Xem chi tiết

14. Thủ tục tiếp công dân tại bệnh viện Phổi Hải Dương   Xem chi tiết

15. Thủ tục xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo và đơn phản ánh kiến nghị    Xem chi tiết

16. Thủ tục đào tạo chuyên khoa cho cán bộ y tế cơ sở    Xem chi tiết

17. Thủ tục tuyển dụng viên chức    Xem chi tiết


Đang xử lý

Original text