bvphoihaiduong@gmail.com Hotline 0964.911.616 - 0982.155.858

Sơ đồ mặt bằng tổng thể, sơ đồ chỉ dẫn

1. Tổng thể bệnh viện:

 

2. Sơ đồ chỉ dẫn:


 

3. Toà nhà Cận lâm sàng mới xây dựng với trang thiết bị hiện đại:


 

4. Toà nhà điều hành khu vực cổng chính:

 


Đang xử lý