bvphoihaiduong@gmail.com Hotline 0964.911.616 - 0982.155.858

Đào tạo - Chỉ đạo tuyến

- Hoạt động đào tạo, tập huấn được Bệnh viện Phổi – Dự án chống lao tỉnh đặc biệt quan tâm vì vừa giúp cho đội ngũ cán bộ y tế tham gia chương trình có điều kiện tiếp cận và cập nhật những kiến thức mới đồng thời là dịp để cán bộ các tuyến nắm vững hơn các quy trình triển khai các hoạt động phòng chống lao tại cộng đồng cũng như ở các cơ sở y tế. Do kinh phí cho hoạt động đào tạo, tập huấn không có nên hoạt động này chủ yếu lồng ghép vào các đợt khám sàng lọc và kiểm giám sát của cán bộ phòng thông qua phương pháp cầm tay chỉ việc.

- Năm 2021, 2022 Bệnh viện đã tổ chức tập huấn, đào tạo tập trung và từ xa, cấp chứng chỉ đào tạo cho 461 nhân viên y tế về khám, phát hiện, chẩn đoán, quản lý, điều trị bệnh lao theo Thông tư 36/2021/TT-BYT của Bộ Y tế cho tất cả các đơn vị y tế trong toàn tỉnh, đảm báo đủ điều kiện khám chữa bệnh lao trên địa bàn toàn tỉnh.

Năm
Nội dung
Đối tượng
Số lớp/số lượng
 2022
Tập huấn chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao theo quyết định 1314/QĐ-BYT
Cán bộ y tế bệnh viện Phổi tỉnh, Trung tâm y tế huyện, Trạm Y tế xã trong toàn tỉnh
01 lớp: 145 người
 2021
Tập huấn chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao theo quyết định 1314/QĐ-BYT
Cán bộ y tế bệnh viện Phổi tỉnh, Trung tâm y tế huyện, Trạm Y tế xã trong toàn tỉnh
01 lớp: 316 người
 2019
Tập huấn tăng cường vận chuyển mẫu đờm và quản lý bệnh nhân lao kháng thuốc
Cán bộ phụ trách lao, Kỹ thuật viên xét nghiệm tuyến huyện
01 lớp: 24 người
An toàn người bệnh và báo cáo sự cố y khoa
Cán bộ tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong ngành Y tế Hải Dương

02 lớp: 97 người

 
- Từng bước cần phải nâng cao chất lượng cán bộ chống lao các tuyến thông qua hoạt động đào tạo và đào tạo lại để đáp ứng yêu cầu của chuyên môn.

 

Ths Vũ Đức Thành

 

 

 


Đang xử lý