bvphoihaiduong@gmail.com Hotline 0964.911.616 - 0982.155.858

Hướng dẫn, chẩn đoán và điều trị của Bộ Y tế ban hành

Hướng dẫn, chẩn đoán và điều trị của Bộ Y tế ban hành:

1. Hướng dẫn, chẩn đoán điều trị và dự phòng bệnh Lao (số 4263/QĐ-BYT)  Xem chi tiết

2. Hướng dẫn, chẩn đoán và điều trị bệnh nội tiết chuyển hóa (số 3879/QĐ-BYT)  Xem chi tiết

3. Hướng dẫn, chẩn đoán và điều trị bệnh Phổi tắc nghẽn mạn tính (số 45629/QĐ-BYT)  Xem chi tiết

 


Đang xử lý

Original text