bvphoihaiduong@gmail.com Hotline 0964.911.616 - 0982.155.858

Quy trình kỹ thuật của Bộ Y tế ban hành

Quy trình kỹ thuật của Bộ Y tế ban hành:

1. Quy trình hồi sức cấp cứu chống độc (số 1904/QĐ-BYT)  Xem chi tiết

2. Quy trình gây mê hồi sức (số 782/QĐ-KCB)  Xem chi tiết

3. Quy trình phẫu thuật tim mạch - lồng ngực (số 4423/QĐ-KCB)  Xem chi tiết

4. Quy trình kỹ thuật phục hồi chức năng (số 54/QĐ-KCB)  Xem chi tiết

5. Quy trình chẩn đoán hình ảnh và điện quang can thiệp (Số 25/QĐ-BYT)  Xem chi tiết

6. Quy trình kỹ thuật tiêm an toàn (số 3671/QĐ-BYT)  Xem chi tiết

7. Quy trình kỹ thuật nội khoa chuyên ngành hô hấp (số 1981/QĐ-BYT)  Xem chi tiết


Đang xử lý

Original text