bvphoihaiduong@gmail.com Hotline 0964.911.616 - 0982.155.858

Quy trình kỹ thuật của BYT ban hành

Mã văn bản

Ngày ban hành

Trích yếu

File

1904 /QĐ-BYT

30/5/2014

Về việc ban hành tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Hồi sức- Cấp cứu và Chống độc”.

Tải về

782/QĐ-KCB

04/03/2016

Quy trình gây tê tủy sống phẫu thuật bàn chân bẹt, bàn chân lồi.

Tải về

4423/QĐ-BYT

17/8/2016

Quy trình kỹ thuật Ngoại khoa Chuyên khoa Phẫu thuật Tim mạch – Lồng ngực.

Tải về

54/QĐ-KCB

06/01/2014

Về việc ban hành tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Phục hồi chức năng”.

Tải về

25/QĐ-BYT

03/01/2013

Về việc ban hành tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Chẩn đoán hình ảnh và điện quang can thiệp”

Tải về

3671/QĐ-BYT

27/09/2012

Quy trình kỹ thuật tiêm an toàn

Tải về

1981/QĐ-BYT

05/06/2014

Quy trình kỹ thuật nội khoa chuyên ngành hô hấp

Tải về


Đang xử lý