bvphoihaiduong@gmail.com Hotline 0964.911.616 - 0982.155.858

Quy trình ra viện

1. QUY TRÌNH RA VIỆN

2. QUY TRÌNH THANH TOÁN VIỆN PHÍ RA VIỆN

3. QUY TRÌNH XIN SAO Y TRÍCH LỤC HỒ SƠ BỆNH ÁN

Bệnh viện Phổi Hải Dương


Đang xử lý