bvphoihaiduong@gmail.com Hotline 0964.911.616 - 0982.155.858

Lịch sử phát triển Bệnh viện Phổi Hải Dương

1. Lãnh đạo bệnh viện hiện nay:

- Giám đốc bệnh viện: Ts.Bs Nguyễn Văn Lưu

- Phó giám đốc: Ths.Bs Trần Thị Mai

- Phó giám đốc: BsCKII Phan Thị Hoài Thu

2. Thông tin chung:

- Tên chính thức: Bệnh viện Phổi Hải Dương

- Địa chỉ: Số 1 Đường Thanh Bình- Phường Thanh Bình - TP Hải Dương - Tỉnh Hải Dương.

- Website: https://benhvienphoihaiduong.vn

- Điện Thoại: 0220.3890.148

- Email: bvphoihaiduong@gmail.com

- Logo: 

       

- Slogan:   "Niềm tin đến từ hơi thở"

Bệnh viện Phổi Hải Dương hiện nay tiền thân là Trạm Chống lao tỉnh Hải Hưng theo Quyết định số 78/QĐ-TC ngày 14/10/1968 của Ủy ban hành chính tỉnh Hải Hưng. Bệnh viện Phổi Hải Dương được đổi tên từ Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi Hải Dương theo Quyết định số 3462/QĐ-UB ngày 10/11/2017 của UBND tỉnh Hải Dương về việc đổi tên Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Hải Dương thành Bệnh viện Phổi Hải Dương; với chức năng và nhiệm vụ không thay đổi.

Bệnh viện Phổi Hải Dương là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế Hải Dương với chức năng nhiệm vụ của Bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh hạng I và đồng thời là cơ quan thường trực thực hiện các nhiệm vụ của chương trình Y tế Quốc gia về lao và bệnh phổi; cơ quan thực hiện Dự án phòng chống bệnh lao cấp tỉnh, chịu sự chỉ đạo chuyên môn, kĩ thuật của Sở Y tế và Ban Chỉ đạo Chương trình chống lao Quốc gia; Truyền thông giáo dục sức khỏe về chuyên ngành Lao và Bệnh phổi cho cộng đồng. Mạng lưới phòng chống lao được duy trì ổn định từ tuyến tỉnh đến tuyến y tế cơ sở, 100% dân số được Chương trình chống lao bảo vệ, các hoạt động phòng chống lao được triển khai đồng bộ, toàn diện và đạt được kết quả tích cực.

Chức năng, nhiệm vụ của Bệnh viện Phổi Hải Dương được quy định tại Quyết định 4563/2002/QĐ-UB ngày 11 tháng 11 năm 2022 của UBND tỉnh Hải Dương về việc đổi tên Bệnh viện lao thành Bệnh viện lao và bệnh phổi Hải Dương thuộc Sở Y tế Hải Dương và quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Bệnh viện lao và bệnh phổi.

Bên cạnh nhiệm vụ điều trị được giao cho các khoa điều trị nội trú, các nhiệm vụ liên quan đến dự phòng bệnh lao và bệnh phổi khác được Giám đốc Bệnh viện giao cho Phòng Chỉ đạo tuyến. Phòng Chỉ đạo tuyến có chức năng tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Bệnh viện trong việc triển khai các hoạt động trong công tác phòng, chống bệnh lao trên địa bàn toàn tỉnh như khám, sàng lọc phát hiện lao sớm, quản lý theo dõi điều trị giúp dự phòng bệnh lao tại cộng đồng; chỉ đạo tuyến dưới thực hiện công tác phòng chống lao; tuyên truyền giáo dục sức khỏe về chuyên ngành Lao và Bệnh phổi tại cộng đồng; các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học liên quan đến bệnh lao và bệnh phổi.

Từ năm 2018, Bệnh viện Phổi Hải Dương được Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương giao tự chủ chi thường xuyên, là đơn vị tự chủ nhóm II (theo Quyết định số 644/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt loại hình tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý giai đoạn 2018-2020). Mọi hoạt động chi thường xuyên của Bệnh viện được lấy từ các hoạt động khám chữa bệnh; giá dịch vụ kĩ thuật trong hoạt động khám chữa bệnh (KCB) thu theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế và Hội đồng  Nhân dân tỉnh Hải Dương.

Bệnh viện được giao chỉ tiêu 325 giường kế hoạch và 450 giường thực kê với biên chế hiện có 326 cán bộ, nhân viên, với 304 biên chế chính thức, 06 hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ, 16 hợp đồng lao động. Bệnh viện Phổi Hải Dương hiện nay có 16 khoa, phòng trong đó:

* Lãnh đạo đơn vị gồm có: 01 Giám đốc và 02 phó Giám đốc (01 Phó Giám đốc phụ trách công tác chuyên môn nội viện, 01 Phó Giám đốc phụ trách hoạt động Chương trình chống lao).

* Khối các phòng chức năng: Gồm 05 phòng:

1. Phòng Tổ chức hành chính: 01 Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng.

2. Phòng Kế hoạch tổng hợp: 01 Phó Trưởng phòng.

3. Phòng Tài chính kế toán: 01 Trưởng phòng.

4. Phòng Điều dưỡng: 01 Trưởng phòng.

5. Phòng Chỉ đạo tuyến: 01 Trưởng phòng, 01 Phó trưởng phòng.

* Khối các khoa lâm sàng: gồm 06 khoa

1. Khoa Khám bệnh: 01 Trưởng khoa; 01 Điều dưỡng trưởng.

2. Khoa Hồi sức cấp cứu: 01 Trưởng khoa; 01 Điều dưỡng trưởng.

3. Khoa Bệnh phổi: 01 Trưởng khoa; 01 Phó trưởng khoa; 01 Điều dưỡng trưởng.

4. Khoa Lao phổi: 01 Phó trưởng khoa; 01 Điều dưỡng trưởng.

5. Khoa Lao/HIV-Kháng thuốc: 01 Trưởng khoa; 01 Điều dưỡng trưởng.

6. Khoa U Bướu: 01 Trưởng khoa; 01 Phó trưởng khoa; 01 Điều dưỡng trưởng.

* Khối các khoa cận lâm sàng: gồm 05 khoa

1. Khoa Chẩn đoán hình ảnh: 01 Trưởng khoa.

2. Khoa Vi sinh: 01 Trưởng khoa; 01 Kỹ thuật viên trưởng.

3. Khoa Hóa sinh - Huyết học: 01 Phó trưởng khoa; 01 KTV trưởng.

4. Khoa Dược VTYT:  01 Trưởng khoa; 01 Phó trưởng khoa; 01 KTV trưởng.

5. Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn: 01 Trưởng khoa; 01 KTV trưởng.

- 06 khoa Lâm sàng và 05 khoa Cận lâm sàng thực hiện công tác điều trị, chăm sóc bệnh nhân: Hen phế quản, COPD, Ung thư phổi, các bệnh phổi nhiễm trùng khác (viêm phổi, viêm phế quản, apxe phổi...), người bệnh lao phổi mới, tái phát, thất bại, kháng thuốc, Lao/HIV, lao phổi âm tính, Lao ngoài phổi cho nhân dân trên địa bàn tỉnh Hải Dương và các tỉnh lân cận.

Hàng năm Bệnh viện Phổi Hải Dương khám trên 29.000 lượt người bệnh, thu nhận vào điều trị nội trú trên 10.000 người bệnh, trong đó trên 60% người bệnh bị mắc các bệnh phổi không phải do lao. Điều trị ngoại trú trên 15.000 người bệnh.

3. Nhân lực Bệnh viện:

Tổng biên chế hiện có: 304 chỉ tiêu và 22 hợp đồng lao động, trong đó:

+ TS.BS: 01

+ BSCKI/BSCKII: 11

+ Ths.Bs: 05

+ Bác sỹ: 31

+ Điều dưỡng: 161

+ Kỹ thuật viên : 28

+ Dược sỹ : 21

+ Khác: 68

Quyết định bổ nhiệm Giám đốc bệnh viện ngày 01/07/2021

Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc bệnh viện ngày 10/12/2021

4. Chức năng, nhiệm vụ:

4.1. Công tác khám, chữa bệnh:

- Qua quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn chính trị của Bệnh viện, cùng với sự phát triển của xã hội nói chung, cơ cấu bệnh tật có những xu hướng mới: Xu hướng các bệnh phổi, màng phổi ngày càng tăng đặc biệt là các bệnh phỏi tắc nghẽn như: COPD, Hen phế quản ở người lớn và trẻ em, tràn dịch màng phổi do các nguyên nhân, Ung thư phổi, màng phổi… Xu hướng vào viện cấp cứu tăng qua các năm với các biểu hiện cấp cứu của các bệnh phổi như: Suy hô hấp, khó thở, ho ra máu, tràn khí màng phổi...

- Đảm bảo công tác thường trực cấp cứu, công tác khám chữa bệnh nội trú và ngoại trú theo đúng quy định của Nhà nước, quy chế bệnh viện và các quy định của ngành.

- Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về y đức, tâm lý tiếp xúc với người bệnh, gia đình người bệnh cũng như thực hiện nghiêm chỉnh các quy tắc ứng xử trong cán bộ y tế, thực hiện nếp sống văn minh công sở.

- Thực hiện các kỹ thuật mũi nhọn đầu ngành tại bệnh viện như: Thăm dò chức năng hô hấp, nuôi cấy và làm kháng sinh đồ lao trên hệ thống MGIT/BACTEC 960, kỹ thuật Quantiferon, nội soi phế quản, sinh thiết phổi bằng kim nhỏ, phẫu thuật nội soi lồng ngực, thở máy…

4.2. Công tác đào tạo cán bộ:

- Bệnh viện thường xuyên đào tạo, tập huấn ngắn hạn cho cán bộ màng lưới tuyến dưới như: đào tạo kỹ thuật viên xét nghiệm, đào tạo cán bộ quản lý Chương trình…

- Bệnh viện là cơ sở thực hành để đào tạo cán bộ chuyên ngành lao và bệnh phổi từ đại học đến sau đại học.

Hội Chống lao Hoàng gia Hà Lan phối hợp CTCLQG đào tạo tại chỗ Sinh học phân tử
 

Tập huấn lấy mẫu xét nghiệm COVID 19 cho sinh viên Cao đẳng Y tế Hải Dương

4.3. Công tác nghiên cứu khoa học:

- Hàng năm đều có các đề tài cấp cơ sở được nghiệm thu, trung bình 10 - 15 đề tài cấp cơ sở/năm.

- Bệnh viện còn chủ trì và tham gia một số đề tài nghiên cứu cấp tỉnh, cấp bộ.

Bảo vệ đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở
 
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở
  Sinh hoạt khoa học định kỳ hàng tháng
 

4.4. Công tác chỉ đạo tuyến:

- Chỉ đạo thực hiện Chương trình chống lao trên địa bàn toàn tỉnh đạt kết quả cao, tỷ lệ bỏ trị thấp hơn quy định, tỷ lệ điều trị khỏi cao hơn quy định của Chương trình chống lao (tỷ lệ khỏi đạt hàng năm> 90% so với quy định là > 85%).

- Thực hiện xét nghiệm phát hiện và kiểm soát từ tuyến tỉnh, huyện, thực hiện kiểm định lô tiêu bản theo đúng hướng dẫn của Chương trình chống lao Quốc gia.

- Thuốc chống lao được cung cấp đầy đủ và miễn phí đến từng người bệnh lao thông qua mạng lưới Chương trình tại tuyến xã, phường.

Tổ chức khám chủ động định kỳ tại các xã, phường trong toàn tỉnh
 
Tổ chức tuyên truyền hướng dẫn cho người bệnh nội trú
 
Tổ chức các lớp tập huấn trực tuyến
 
Tổ chức các buổi phổ biến kiến thức y khoa
 
Tổ chức tập huấn Kiểm soát nhiễm khuẩn
 

4.5. Công tác tuyên truyền phòng bệnh:

- Thường xuyên tuyên truyền cho cộng đồng và người dân các kiến thức về bệnh lao thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như: Đài truyền hình, báo giấy, hệ thống đài phát thanh và truyền thanh của từng khu vực thành phố, huyện…

Phát tờ rơi tuyên truyền về bệnh Lao

Mít tinh hưởng ứng ngày Thế giới chống Lao 24/3

Giao lưu bóng đá hưởng ứng ngày Thế giới chống Lao 24/3

Thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt CLB người bệnh nhằm truyền thông sâu rộng về các yếu tố nguy cơ và cách phòng tránh bệnh Lao cũng như các bệnh về Phổi cho người bệnh và người nhà người bệnh.

Ths.Bs Đặng Thanh Xuân - Trưởng khoa Khám bệnh trình bày các nội dung: Hiểu biết về bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính; Các yếu tố nguy cơ và cách phòng tránh

Ths. Bs. Trần Thị Mai Phó giám đốc, Trưởng khoa Ung bướu trình bày các nội dung Chẩn đoán và điều trị bệnh ung thư phổi

- Đảm bảo công tác chống nhiễm khuẩn trong bệnh viện, tuyên truyền cho nhân viên y tế những kiến thức cơ bản về chống nhiễm khuẩn trong bệnh viện...

Ths. Hoàng Thị Hương Giang, Trưởng khoa KSNK  trình bày những kiến thức cơ bản về chống nhiễm khuẩn trong bệnh viện

- Phân loại bệnh nhân và có hướng sử lý thích hợp để phòng lây nhiễm chéo trong cộng đồng và nhân viên y tế.

4.6. Công tác hợp tác Quốc tế:

 - Bệnh viện phối hợp với các tổ chức, các cơ quan khoa học trong và ngoài nước để thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và ứng dụng thực tế trong quá trình khám chữa bệnh, như: Hội Chống lao Hoàng gia Hà Lan (KNCV) với mục đích trao đổi về hoạt động triển khai thường quy xét nghiệm Xpert MTB/RIF Ultra với mẫu phân, nhằm hỗ trợ Chương trình Chống lao Quốc gia (CTCLQG) các hoạt động liên quan đến triển khai mở rộng xét nghiệm Xpert MTB/RIF Ultra với mẫu phân, cập nhật những hướng dẫn mới nhất của WHO cũng như các nghiên cứu có liên quan về việc sử dụng mẫu phân nhằm tăng cường phát hiện và thu nhận bệnh nhân Lao (đặc biệt là trẻ em và người nhiễm HIV).

Chuyên gia của KNCV làm việc với Bệnh viện Phổi Hải Dương

Chuyên gia của KNCV quan sát Kỹ thuật viên thực hiện xét nghiệm Xpert MTB/RIF Ultra với mẫu phân

Chuyên gia của KNCV trao đổi với Giám đốc bệnh viện về kỹ thuật xét nghiệm Xpert MTB/RIF Ultra

4.7. Công tác quản lý kinh tế trong Bệnh viện:

- Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về thu chi trong lĩnh vực tài chính.

- Từng bước tổ chức việc thực hiện thu, chi theo nghị định 43/CP của chính phủ đối với các đơn vị sự nghiệp có thu.

- Đảm bảo đời sống của cán bộ viên chức trong bệnh viện.

Khu vực thanh toán viện phí - Phòng TCKT

4.8. Các hoạt động đoàn thể và các phong trào thi đua:

Tham gia "Duyên dáng Ngành Lao – Miss TB"  toàn quốc năm 2016 - đạt giải 3
 
Hội thi điều dưỡng giỏi cấp cơ sở năm 2015
   Liên hoan văn nghệ quần chúng năm 2015  
 
Tham gia ngày hội chuyển động vì lá phổi khỏe mạnh 24/6/2018
 

Giải kéo co Bệnh viện Phổi Hải Dương năm 2022

Tham gia giải bóng đá Ngành Y tế Hải Dương mở rộng lần thứ II - năm 2022

Khám cho đối tượng chính sách tại xã Gia Xuyên nhân ngày 27/7/2022

5. Lịch sử phát triển:

5.1. Trước năm 2000: 

- Bệnh viện Phổi Hải Dương, tiền thân là Bệnh viện Lao Hải Hưng. Bệnh viện được thành lập theo Quyết định số 78/TC ngày 14-10-1968 của UBHC tỉnh Hải Hưng trên cơ sở sát nhập Bệnh viện Đông Hải Hưng và Bệnh viện Tây Hải Hưng. Năm 1968 Bệnh viện đóng trên địa bàn xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương;

- Năm 1992 Bệnh viện chuyển về thành phố Hải Dương. Năm 1997 do có sự tái lập tỉnh Hải Dương và Hưng Yên, Bệnh viện lại chia tách thành Bệnh viện Lao Hải Dương.

5.2. Từ 2000 - 2007: 

- Năm 2002, thực hiện Quyết định số 4563/2002/QĐ-UBND ngày 11/11/2002 của UBND tỉnh Hải Dương, Bệnh viện đổi tên thành Bệnh viện Lao & Bệnh phổi Hải Dương.

5.3. Từ 2017 - nay: 

- Năm 2017, theo Quyết định số 3462/QĐ/UBND ngày 10/11/2017 của UBND tỉnh Hải Dương, Bệnh viện Lao & Bệnh Phổi Hải Dương được đổi tên thành Bệnh viện Phổi Hải Dương. Hiện nay Bệnh viện đóng trên địa bàn phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Hình ảnh tổng thể bệnh viện Phổi Hải Dương hiện tại

Tòa nhà điều hành - khu vực cổng chính

- Bệnh viện được xây dựng trên diện tích 15.774 m2; có tổng cộng 9 khối nhà đã và đang được xây dựng và đưa vào sử dụng, trong đó có 01 khu nhà điều hành 7 tầng, xây dựng bằng bê tông cốt thép kiên cố với tổng diện tích sử dụng 1.400m2, 01 khu nhà Khám bệnh - Cận lâm sàng 5 tầng với trang thiết bị hiện đại, xây dựng bằng bê tông cốt thép kiên cố với tổng diện tích sử dụng 4.800m2; 03 khối nhà 3 tầng được đưa vào phục vụ bệnh nhân, với tổng diện tích sử dụng ước khoảng 12.000m2; trong đó có 6 Khoa lâm sàng, 5 khoa Cận lâm sàng (số diện tích, khu nhà làm việc, bệnh nhân) tổng số giường bệnh kế hoạch là 325 giường, số giường thực kê là 390 giường.

Lễ cắt băng khánh thành toà nhà Cận lâm sàng ngày 24/12/2020

Tòa nhà Cận lâm sàng hiện tại

- Bệnh viện được trang bị những thiết bị hiện đại cho việc khám, phát hiện và điều trị bệnh nhân như: Máy chụp CT cắt lớp 16 dãy; Máy nội soi phế quản ống mềm; Máy thăm dò chức năng hô hấp; Máy siêu âm màu 4 chiều; Máy XQ cao tần kỹ thuật số; Máy huyết học 18 thông số; Máy nội soi lồng ngực; Máy thở Moniter, máy tiêm điện, máy thở oxy dòng cao HFNC... và những trang thiết bị hiện đại khác; Trang bị nhiều giường đa năng phục vụ cho bệnh nhân hồi sức cấp cứu, còn lại toàn bộ là giường INOX, các khoa điều trị được trang bị những trang thiết bị hiện đại đủ để phục vụ cho công tác cấp cứu và điều trị bệnh nhân.

- Trung bình mỗi ngày trên 200 lượt bệnh nhân, khám và điều trị, bệnh nhân nội trú trên 350 bệnh nhân/ ngày điều trị. Bệnh viện thực hiện nhiều kỹ thuật mới trong điều trị các bệnh lý về phổi và chống lao.

- Trong 5 năm trở lại đây, bệnh viện đã có những bước tiến vượt bậc về đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế hiện đại, đồng bộ và nhất là đội ngũ thầy thuốc, y bác sỹ chuyên sâu, tâm huyết đã ứng dụng, triển khai và làm chủ nhiều kỹ thuật tiên tiến hiện đại

Thành công của tập thể bệnh viện tạo nên niềm tin của nhân dân trong tỉnh, xứng đáng là đơn vị đầu ngành có chức năng quản lý và điều trị bệnh nhân lao, bệnh nhân bị các bệnh hô hấp trên địa bàn toàn tỉnh.

Phòng hồi sức tích cực - khoa HSCC được trang bị máy móc hiện đại

Chăm sóc bệnh nhân tại khu điều trị nội trú

Hồi sức tích cực cho người bệnh tại khoa Hồi sức cấp cứu

Nội soi màng phổi chẩn đoán và điều trị

Chụp cắt lớp vi tính chẩn đoán và điều trị

Chụp Xquang KTS chẩn đoán và điều trị

Thực hiện xét nghiệm nuôi cấy MGIT/BACTEC

Thực hiện xét nghiệm trên máy Gen-Xpert

Hội nghị khoa học với sự góp mặt các giáo sư đầu ngành tại hội trường lớn của bệnh viện năm 2020

Khám bệnh cho đối tượng chính sách nhân ngày 27/7/2022

Lãnh đạo bệnh viện trao quà cho đối tượng chính sách nhân ngày 27/7/2022

6. Khen tặng:

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

- Giấy khen của chương trình chống lao quốc gia.

- Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Mã văn bản

Ngày ban hành

Trích yếu

File

1120/
QĐ-BHXH
09/12/2022
Giấy khen Bệnh viện Phổi Hải Dương đã thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2022.

 

Ths. Vũ Đức Thành


Đang xử lý