bvphoihaiduong@gmail.com Hotline 0964.911.616 - 0982.155.858
Bệnh viện Phổi Hải Dương tiếp nhận tài trợ từ hãng Morinaga tặng sữa cho bệnh nhân và nhân viên y tế

Bệnh viện Phổi Hải Dương tiếp nhận tài trợ từ hãng Morinaga tặng sữa cho bệnh nhân và nhân viên y tế

12/5/2023

Hãng Morinaga tặng sữa cho bệnh nhân và nhân viên y tế Bệnh viện Phổi Hải Dương.

Cảm xúc của người bệnh.

Cảm xúc của người bệnh.

13/4/2023

Kính tặng: Tập thể khoa Nội 1 - Bệnh viện Phổi Hải Dương!

Bệnh viện Phổi Hải Dương tiếp nhận tài trợ trang thiết bị y tế.

Bệnh viện Phổi Hải Dương tiếp nhận tài trợ trang thiết bị y tế.

17/3/2023

Ngày 17/03/2023, Bệnh viện Phổi Hải Dương đã tổ chức buổi lễ tiếp nhận tài trợ trang thiết bị y tế  từ Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam trao tặng.

Thư cảm ơn từ người bệnh Nguyễn Quý Thành

Thư cảm ơn từ người bệnh Nguyễn Quý Thành

16/2/2023

Kính Gửi: Ban Giám đốc cùng các y bác sỹ Bệnh viện Phổi Hải Dương!

Thư cảm ơn từ người bệnh Nguyễn Thế Điệp

Thư cảm ơn từ người bệnh Nguyễn Thế Điệp

6/2/2023

Kính gửi: Tập thể khoa Nội 3 - Bệnh viện Phổi Hải Dương


Đang xử lý

Original text