bvphoihaiduong@gmail.com Hotline 0964.911.616 - 0982.155.858

Khoa Chẩn đoán hình ảnh

• Biên chế tổ chức khoa hiện nay: 

 Hiện nay khoa bao gồm 18 cán bộ viên chức, trong đó  có:  01 Bác sỹ CKI, 02 Bác sỹ, 06 Kỹ thuật viên và 09 điều dưỡng đại học. 

• Chức năng nhiệm vụ: 

- Khoa Chẩn đoán hình ảnh thực hiện các kỹ thuật tạo ảnh y học bằng các thiết bị X-Quang, siêu âm giúp chẩn đoán bệnh,  theo dõi quá trình điều trị và tiên lượng bệnh. 

- Tham gia đào tạo và nghiên cứu khoa học.  . 

• Thành tích đạt được:

- Khoa luôn trú trọng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện các kỹ thuật cao, máy móc hiện đại. 

- Hàng năm Khoa đã chụp trên 20.000 phim, siêu âm trên 10.000 ca. 

- Khoa tích cực tham gia vào các đề tài nghiên cứu khoa học của Bệnh viện:  Khoa có 05 đề tài nghiên cứu khoa học Cấp cơ sở.

- Tập thể khoa chẩn đoán hình ảnh luôn đoàn kết thống nhất, tích cực tham gia vào các phong trào thi đua của bệnh viện và của ngành đề ra.

• Danh hiệu đã đạt được: 

- Tập thể: 

+ Nhiều năm liền được Giấy khen Giám đốc Sở Y tế Hải Dương. 

- Cá nhân:

+ 01 cán bộ đạt danh hiệu Thầy thuốc ưu tú. 

* Một số hình ảnh về hoạt động của Khoa:

 
 
 
 
 

Đang xử lý