bvphoihaiduong@gmail.com Hotline 0964.911.616 - 0982.155.858

Thông báo:

 • Bệnh viện Phổi Hải Dương

  11/11/2022

  Về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2022.

  Hội đồng số 1:

   

  Hội đồng số 2:


Đang xử lý

Original text