bvphoihaiduong@gmail.com Hotline 0964.911.616 - 0982.155.858

Thư mời báo giá

 • Bệnh viện Phổi Hải Dương

  10/11/2023

  Về việc cung cấp báo giá dịch vụ thẩm định giá.

   

  Kính gửi: Các đơn vị có chức năng thẩm định giá

   

  Bệnh viện Phổi Hải Dương hiện đang có nhu cầu thuê đơn vị có chức năng thẩm định giá, xác định giá tài sản để làm căn cứ xây dựng giá dự toán và kế hoạch mua sắm gói thầu: G-6 mua hoá chất, vật tư cho máy khí máu, máy miễn dịch phục vụ chuyên môn năm 2023 - 2024. Kính mời các đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm và quan tâm gửi hồ sơ tham đến Bệnh viện Phổi Hải Dương, với nội dung cụ thể sau:

  (Chọn tải về để xem nội dung)

  Mã văn bản
  Ngày ban hành
  Trích yếu
  File
  588/TM-BVP
  10/11/2023
  7:59
  Thư mời cung cấp dịch vụ thẩm định giá
  Phụ lục đính kèm
  10/11/2023
  7:59
  Về việc cung cấp báo giá dịch vụ thẩm định giá
Đã tặng
27
4
3
9
Bạn đọc thấy nội dung hay hãy ấn tặng sao, tác giả sẽ thêm động lực viết bài báo khác hay hơn, cảm ơn bạn.

Bình luận


Đang xử lý