bvphoihaiduong@gmail.com Hotline 0964.911.616 - 0982.155.858

ĐẢNG BỘ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

I. Tình hình tổ chức cơ sở đảng và đảng viên: 

- Loại hình tổ chức cơ sở đảng: Là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Thành phố Hải Dương.

- Số chi bộ trực thuộc đảng bộ: 04 

- Tổng số cấp ủy: 06

- Tổng số đảng viên: 84 sinh hoạt tại 4 Chi bộ trực thuộc; trong đó đảng viên là nữ: 48;

BCH Đảng bộ bệnh viện nhiệm kỳ 2020 - 2025:

Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ:

II. Các đoàn thể trực thuộc:

1. Công đoàn cơ sở:

- Công đoàn cơ sở Bệnh viện Phổi Hải Dương trực thuộc công đoàn Ngành Y tế Hải Dương với tổng số 325 công đoàn viên, sinh hoạt tại 15 Tổ công đoàn.

BCH Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2022 -2027: 

15 tổ Công đoàn trực thuộc: 

2. Đoàn thanh niên cơ sở:

- Chi đoàn Thanh niên CSHCM Bệnh viện có 192 đoàn viên chi đoàn sinh hoạt tại 4 phân chi.

BCH Đoàn thanh niên cơ sở nhiệm kỳ 2022 -2027: 

 

Bệnh viện Phổi Hải Dương


Đang xử lý
0964.911.616