bvphoihaiduong@gmail.com Hotline 0964.911.616 - 0982.155.858
Thông báo

Thông báo

07-06-2024 | 08:06

Thư mời báo giá

Thông báo

Thông báo

01-03-2024 | 08:01

Thư mời khảo sát báo giá

Thông báo

Thông báo

25-02-2024 | 10:50

Thư mời báo giá

Thông báo kết quả trúng tuyển vòng 1 kỳ xét tuyển viên chức

Thông báo kết quả trúng tuyển vòng 1 kỳ xét tuyển viên chức

18-06-2024 | 09:18

Thí sinh trúng tuyển vòng 1 kỳ xét tuyển viên chức của Bệnh viện Phổi Hải Dương năm 2024

Thông báo

Thông báo

16-05-2024 | 08:17

Tuyển dụng viên chức năm 2024


Đang xử lý
0964.911.616