bvphoihaiduong@gmail.com Hotline 0964.911.616 - 0982.155.858

Thư mời báo giá.

 • Bệnh viện Phổi Hải Dương

  31-10-2023 | 00:00

  Thư mời cung cấp báo giá.

  Kính gửi: Các Công ty, đơn vị cung cấp dịch vụ Tư vấn lựa chọn nhà thầu

  Căn cứ dự toán thu chi của Bệnh viện Phổi Hải Dương năm 2023;

  Căn cứ chứng thư thẩm định giá số BV231140/CTTĐ, ngày 18 tháng 10 năm 2023 của CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ BẢO VIỆT;

  Để có cơ sở tham khảo giá, lựa chọn nhà tư vấn đấu thầu phù hợp, Bệnh viện Phổi đề nghị quý Công ty, đơn vị tư vấn có đủ năng lực quan tâm xin gửi báo giá dịch vụ tư vấn, chi tiết cụ thể như sau:

  (Chọn tải về để xem nội dung) 

  Mã văn bản
  Ngày ban hành
  Trích yếu
  File
  Thư mời báo giá
  30/10/2023
  Về việc cung cấp báo giá
  Phụ lục đính kèm
  30/10/2023
  Danh mục gói thầu G-5

   

   

   

   

   

   

   

Đã tặng
74
4
3
12
Bạn đọc thấy nội dung hay hãy ấn tặng sao, tác giả sẽ thêm động lực viết bài báo khác hay hơn, cảm ơn bạn.

Bình luận


Đang xử lý
0964.911.616