bvphoihaiduong@gmail.com Hotline 0964.911.616 - 0982.155.858

Chính sách chất lượng bệnh viện

Đánh giá chung bệnh viện

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp Đảng, chính quyền, trực tiếp là Sở Y tế.

Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ công tác chăm sóc, điều trị người bệnh những năm gần đây tại bệnh viện Phổi Hải Dương được đầu tư nâng cấp và đầu tư mới.

Phát triển công tác đào tạo cán bộ tại chỗ, đào tạo ngắn hạn và dài hạn nâng cao trình độ chuyên môn tại các cơ sở đào tạo có uy tín để phục vụ người bệnh; không ngừng nâng cao chất lượng khám và điều trị phát huy mọi khả năng, năng lực của cán bộ viên chức, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ người bệnh với tinh thần cao nhất.

Ban lãnh đạo, tập thể cán bộ viên chức bệnh viện đoàn kết và thống nhất.

Năm 2016, năm 2017 thực hiện hiệu quả Đề án cải tiến chất lượng bệnh viện, điểm số đánh giá năm sau cao hơn năm trước; năm 2018 bệnh viện tiếp tục thực hiện đề án cải tiến chất lượng nhằm duy trì kết quả đạt được của công tác cải tiến chất lượng và tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phục vụ người bệnh đến khám chữa bệnh.

Phát huy hiệu quả của mạng lưới quản lý chất lượng bệnh viện: Tham gia kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện theo phân công của Hội đồng QLCLBV.

Xây dựng các phong trào nâng cao chất lượng: Tập hợp và đưa ra ý kiến đề xuất những giải pháp cải tiến chất lượng để Tổ QLCLBV xây dựng kế hoạch, nội dung hoạt động, tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về QLCLBV và các đề án đảm bảo cải tiến chất lượng tại các khoa, phòng. Xây dựng mục tiêu chất lượng, lồng ghép các hoạt động quản lý chất lượng vào kế hoạch hoạt động của khoa, phòng và lĩnh vực được phân công phụ trách. Xây dựng kế hoạch đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng. Định kỳ đánh giá chất lượng Bệnh viện.

Sự cố y khoa được báo cáo, thống kê đầy đủ, có quy trình chuẩn quy định báo cáo sự cố y khoa trong bệnh viện.

Xây dựng và triển khai hiệu quả các quy trình chuẩn: quy trình chăm sóc và điều trị người bệnh tại khoa lâm sàng, quy trình bình bệnh án, quy trình báo cáo sự cố y khoa, quy trình quản lý chất thải rắn y tế, quy trình kiểm tra, giám sát công tác kiểm soát nhiễm khuẩn.

Phát động phong trào thực hành tốt 5S toàn viện, 100% khoa/phòng áp dụng thực hiện 5S, tổ chức tập huấn cho 100% cán bộ, viên chức về thực hành tốt 5S

Công tác kê đơn, điều trị: Đã xây dựng phác đồ điều trị 26 bệnh phổ biến tại bệnh viện, phác đồ điều trị COPD ngoại trú và giám sát việc tuân thủ. Với những kết quả đạt được trong công tác khám chữa bệnh năm 2017 bệnh viện đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương thăng hạng bệnh viện lên bệnh viện hạng I. Đồng thời bệnh viện cũng có quyết định đổi tên thành Bệnh viện Phổi Hải Dương.

Ngày 04/10/2022 bệnh viện tiếp tục được Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương Quyết định công nhận xếp hạng bệnh viện hạng I có thời hạn 5 năm:

 

Bệnh viện phổi Hải Dương


Đang xử lý
0964.911.616