bvphoihaiduong@gmail.com Hotline 0964.911.616 - 0982.155.858

Đào tạo - Chỉ đạo tuyến

- Hoạt động đào tạo, tập huấn được Bệnh viện Phổi – Dự án chống lao tỉnh đặc biệt quan tâm vì vừa giúp cho đội ngũ cán bộ y tế tham gia chương trình có điều kiện tiếp cận và cập nhật những kiến thức mới đồng thời là dịp để cán bộ các tuyến nắm vững hơn các quy trình triển khai các hoạt động phòng chống lao tại cộng đồng cũng như ở các cơ sở y tế. Do kinh phí cho hoạt động đào tạo, tập huấn không có nên hoạt động này chủ yếu lồng ghép vào các đợt khám sàng lọc và kiểm giám sát của cán bộ phòng thông qua phương pháp cầm tay chỉ việc.

- Năm 2021, 2022 Bệnh viện đã tổ chức tập huấn, đào tạo tập trung và từ xa, cấp chứng chỉ đào tạo cho 461 nhân viên y tế về khám, phát hiện, chẩn đoán, quản lý, điều trị bệnh lao theo Thông tư 36/2021/TT-BYT của Bộ Y tế cho tất cả các đơn vị y tế trong toàn tỉnh, đảm báo đủ điều kiện khám chữa bệnh lao trên địa bàn toàn tỉnh.

- Từng bước cần phải nâng cao chất lượng cán bộ chống lao các tuyến thông qua hoạt động đào tạo và đào tạo lại để đáp ứng yêu cầu của chuyên môn.

 

Ths Vũ Đức Thành

 

 

 


Đang xử lý
0964.911.616