bvphoihaiduong@gmail.com Hotline 0964.911.616 - 0982.155.858

Quy trình khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Quy trình khám bệnh cho người bệnh bảo hiểm y tế:

  1. Người bệnh đến bàn hướng dẫn, được chỉ dẫn lấy số thứ tự vào khám bệnh
  2. Người bệnh được hướng dẫn làm các xét nghiệm thông thường
  3. Đến buồng đón tiếp bệnh nhân xét nghiệm lấy mẫu xét nghiệm Hóa sinh-Huyết học (Khoa Hóa sinh-HH)
  4. Đến buồng đón tiếp bệnh nhân xét nghiệm lấy mẫu xét nghiệm đờm (Khoa Vi sinh)
  5. Đến buồng chụp X-Quang (tầng 1, nhận ngay kết quả)
  6. Sau đó, sang buồng điện tim (tầng 1, nhận ngay kết quả)
  7. Đến buồng siêu âm (tầng 1, nhận ngay kết quả)
  8. Khi có kết quả điện tim, Xquang, siêu âm người bệnh trở về phòng khám theo số để gặp bác sĩ.

 

Bệnh viện phổi Hải Dương


Đang xử lý
0964.911.616