bvphoihaiduong@gmail.com Hotline 0964.911.616 - 0982.155.858

Bộ thủ tục hành chính

* Bộ thủ tục hành chính Ban hành kèm theo Quyết định số 1889/QĐ-UBND ngày 27/2/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương:

Mã văn bản
Ngày ban hành
Trích yếu
File
1889/QĐ-UBND
27/07/2015
Thủ tục khám chữa bệnh bằng BHYT.
1889/QĐ-UBND
27/07/2015
Thủ tục khám bệnh.
1889/QĐ-UBND
27/07/2015
Thủ tục đăng ký nhập viện.
1889/QĐ-UBND
27/07/2015
Thủ tục ra viện.
1889/QĐ-UBND
27/07/2015
Thủ tục chuyển tuyến điều trị.
1889/QĐ-UBND
27/07/2015
Thủ tục sao y, trích sao hồ sơ bệnh án.
1889/QĐ-UBND
27/07/2015
Thủ tục cấp giấy nghỉ việc hưởng BHXH.
1889/QĐ-UBND
27/07/2015
Thủ tục Chẩn đoán hình ảnh.
1889/QĐ-UBND
27/07/2015
Thủ tục thực hiện các xét nghiệm Cận lâm sàng.
1889/QĐ-UBND
27/07/2015
Thủ tục thanh toán viện phí ra viện.
1889/QĐ-UBND
27/07/2015
Thủ tục cấp lại giấy ra viện.
1889/QĐ-UBND
27/07/2015
Thủ tục giải quyết khiếu lại lần đầu tại bệnh viện.
1889/QĐ-UBND
27/07/2015
Thủ tục giải quyết tố cáo tại bệnh viện.
1889/QĐ-UBND
27/07/2015
Thủ tục tiếp công dân tại bệnh viện Phổi Hải Dương.
1889/QĐ-UBND
27/07/2015
Thủ tục xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo và đơn phản ánh kiến nghị.
1889/QĐ-UBND
27/07/2015
Thủ tục đào tạo chuyên khoa cho cán bộ y tế cơ sở.
1889/QĐ-UBND
27/07/2015
Thủ tục tuyển dụng viên chức.

 


Đang xử lý
0964.911.616