bvphoihaiduong@gmail.com Hotline 0964.911.616 - 0982.155.858

Khảo sát chất lượng bệnh viện

Kết quả khảo sát sự hài lòng của người bệnh:

Mã văn bản
Ngày ban hành
Trích yếu
File
324/BC-KSKLNB
28/6/2022
Báo cáo tóm tắt kết quả khảo sát sự hài lòng của người bệnh nội trú.
325/BC-KSKLNB
28/6/2022
Báo cáo tóm tắt kết quả khảo sát sự hài lòng của người bệnh ngoại trú.

Đang xử lý
0964.911.616