bvphoihaiduong@gmail.com Hotline 0964.911.616 - 0982.155.858

Thông báo

 • Bệnh viện Phổi Hải Dương

  01-03-2024 | 08:01

  Thư mời khảo sát báo giá

  Kính gửi: Các đơn vị cung cấp Chiếu nhựa Việt Nam

  - Bệnh viện Phổi Hải Dương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: cung cấp Chiếu nhựa Việt Nam;

  - Trân trọng kính mời quý Công ty, quý nhà thầu gửi Báo giá hàng hóa mà quý đơn vị có khả năng cung cấp cho Bệnh viện.

  (Chọn tải về để xem nội dung) 

  Trân trọng thông báo!

Đã tặng
0
0
0
0
Bạn đọc thấy nội dung hay hãy ấn tặng sao, tác giả sẽ thêm động lực viết bài báo khác hay hơn, cảm ơn bạn.

Bình luận


Đang xử lý
0964.911.616