bvphoihaiduong@gmail.com Hotline 0964.911.616 - 0982.155.858

Thư mời báo giá

 • Bệnh viện Phổi Hải Dương

  09-11-2023 | 00:00

  Về việc cung cấp báo giá. 

  Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

   

  Bệnh viện Phổi Hải Dương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu G-6 mua hoá chất, vật tư cho máy khí máu, máy miễn dịch phục vụ chuyên môn năm 2023 - 2024, với nội dung cụ thể sau:

  (Chọn tải về để xem nội dung)

  Mã văn bản
  Ngày ban hành
  Trích yếu
  File
  586/BG-BVP
  09/11/2023
  7:58
  Về việc cung cấp báo giá
  Mẫu báo giá
  09/11/2023
  7:58
  Mẫu báo giá
  Phụ lục đính kèm
  09/11/2023
  7:58
  Bảng mô tả hàng hoá
Đã tặng
38
3
2
4
Bạn đọc thấy nội dung hay hãy ấn tặng sao, tác giả sẽ thêm động lực viết bài báo khác hay hơn, cảm ơn bạn.

Bình luận


Đang xử lý
0964.911.616