bvphoihaiduong@gmail.com Hotline 0964.911.616 - 0982.155.858

Thông báo

  • Bệnh viện Phổi Hải Dương

    09-07-2024 | 10:36

    Quyết định của Giám đốc bệnh viện Phổi Hải Dương về việc phê duyệt Danh mục hàng hóa mua sắm cho Nhà thuốc Bệnh viện năm 2024-2025.

    (Chọn tải về để xem nội dung) 

    Trân trọng thông báo!

Đã tặng
1
1
0
8
Bạn đọc thấy nội dung hay hãy ấn tặng sao, tác giả sẽ thêm động lực viết bài báo khác hay hơn, cảm ơn bạn.

Bình luận


Đang xử lý
0964.911.616