bvphoihaiduong@gmail.com Hotline 0964.911.616 - 0982.155.858

Thông báo

 • Bệnh viện Phổi Hải Dương

  20-05-2024 | 15:16

  Về việc ủy quyền quản lý, điều hành bệnh viện

  - Thực hiện Công văn số 1277/BVPTƯ-CTCLQG ngày 07/5/2024 của Bệnh viện Phổi Trung ương về việc tập huấn công tác quản lý Dự án Quỹ toàn cầu và hướng dẫn lập kế hoạch năm 2024 tại tỉnh Khánh Hòa. Đồng chí Nguyễn Văn Lưu, Giám đốc bệnh viện tham gia đoàn công tác từ ngày 26/5/2024 đến 28/5/2024.

  - Trong thời gian tham gia đoàn công tác nói trên, đồng chí Nguyễn Văn Lưu, Giám đốc Bệnh viện Phổi Hải Dương Ủy quyền cho đồng chí Trần Thị Mai, Phó Bí thư Đảng bộ, Phó giám đốc Bệnh viện Phổi Hải Dương quản lý, điều hành hoạt động của bệnh viện.

  - Thời gian ủy quyền: kể từ ngày 26/5/2024 đến hết ngày 28/5/2024 (chi tiết theo phụ lục đính kèm):

  (Chọn tải về để xem nội dung)

  Trân trọng thông báo!

Đã tặng
0
0
1
2
Bạn đọc thấy nội dung hay hãy ấn tặng sao, tác giả sẽ thêm động lực viết bài báo khác hay hơn, cảm ơn bạn.

Bình luận


Đang xử lý
0964.911.616