bvphoihaiduong@gmail.com Hotline 0964.911.616 - 0982.155.858

Thông tin bác sĩ

TS.BS. NGUYỄN VĂN LƯU

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN

Điện thoại:  0983.092.169


Đang xử lý
0964.911.616