bvphoihaiduong@gmail.com Hotline 0964.911.616 - 0982.155.858

Cảm xúc của người bệnh

  • Bệnh viện Phổi Hải Dương

    31-05-2024 | 08:06

    Kính tặng: Tập thể khoa Nội 1 - Bệnh viện Phổi Hải Dương

    Tổ CTXH - Khoa Nội 1

Đã tặng
23
20
14
36
Bạn đọc thấy nội dung hay hãy ấn tặng sao, tác giả sẽ thêm động lực viết bài báo khác hay hơn, cảm ơn bạn.

Bình luận


Đang xử lý
0964.911.616