bvphoihaiduong@gmail.com Hotline 0964.911.616 - 0982.155.858

Cảm xúc của người bệnh

  • Bệnh viện Phổi Hải Dương

    28-06-2024 | 08:56

    Gửi tới: Bác sĩ, điều dưỡng - Khoa Nội 3

    Tổ CTXH - Khoa Nội 3

Đã tặng
25
2
2
66
Bạn đọc thấy nội dung hay hãy ấn tặng sao, tác giả sẽ thêm động lực viết bài báo khác hay hơn, cảm ơn bạn.

Bình luận


Đang xử lý
0964.911.616