bvphoihaiduong@gmail.com Hotline 0964.911.616 - 0982.155.858

Thư cảm ơn từ người bệnh Nguyễn Quý Thành

  • Bệnh viện Phổi Hải Dương

    16-02-2023 | 00:00

    Kính Gửi: Ban Giám đốc cùng các y bác sỹ Bệnh viện Phổi Hải Dương!

     

    Phòng Tổ chức - Hành chính

Đã tặng
316
11
34
36
Bạn đọc thấy nội dung hay hãy ấn tặng sao, tác giả sẽ thêm động lực viết bài báo khác hay hơn, cảm ơn bạn.

Bình luận


Đang xử lý
0964.911.616