bvphoihaiduong@gmail.com Hotline 0964.911.616 - 0982.155.858

Hướng dẫn người bệnh

1. Các Thông tư hướng dẫn    Xem chi tiết  

2. Quy trình khám chữa bệnh BHYT  Xem chi tiết  

3. Quy trình làm thủ tục khám bệnh vào viện  Xem chi tiết  

4. Quy trình ra viện   Xem chi tiết  

5. Bộ thủ tục hành chính  Xem chi tiết 

 


Đang xử lý
0964.911.616