bvphoihaiduong@gmail.com Hotline 0964.911.616 - 0982.155.858

Khoa Dược - VTYT

    TẬP THỂ KHOA

•  Biên chế, tổ chức khoa hiện nay:

Tổng số gồm 22 cán bộ viên chức, trong đó có 02 Dược sĩ CKII, 01 Dược sĩ CKI, 01 Thạc sĩ Dược học, 05 Dược sĩ đại học, 10 Dược sĩ cao đẳng, 02 Dược sĩ trung cấp, 01 Cử nhân kế toán. 

•  Chức năng, nhiệm vụ: 

* Chức năng: 

 Khoa  Dược - VTYT  là  khoa  chuyên môn  chịu  sự  lãnh  đạo trực tiếp  của  Giám đốc bệnh viện. Khoa Dược - VTYT có chức năng quản lý và tham mưu cho Giám đốc bệnh viện về toàn bộ công tác Dược trong bệnh viện  nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thuốc có chất lượng và tư vấn giám sát việc thực hiện sử dụng thuốc an toàn hợp lý. 

* Nhiệm vụ: 

 -  Thực  hiện  nhiệm  vụ  cung  ứng  theo  dõi,  quản  lý  giám  sát, kiểm  tra thiết bị, vật tư, báo cáo về vật tư y tế tiêu hao,  khí y tế. 

 - Lập kế hoạch, cung ứng thuốc bảo đảm đủ số lượng, chất lượng cho nhu cầu điều trị và thử nghiệm lâm sàng nhằm đáp ứng yêu cầu chẩn đoán, điều trị và các yêu cầu chữa bệnh khác. 

 - Quản lý, theo dõi việc nhập thuốc, cấp phát thuốc cho nhu cầu điều trị và các nhu cầu đột xuất khác khi có yêu cầu. 

 - Đầu mối, tổ chức triển khai hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị.

 -  Bảo  quản  thuốc  theo  đúng  nguyên  tắc  “Thực hành tốt bảo quản thuốc”. 

 - Thực hiện công tác Dược lâm sàng, thông tin tư vấn về sử dụng thuốc, tham gia công tác cảnh giác dược, theo dõi, báo cáothông tin liên quan đến tác dụng không mong muốn của thuốc. 

 - Quản lý, theo dõi việc thực hiện các quy định chuyên môn về dược tại các khoa trong bệnh viện. 

 - Nghiên cứu khoa học và đào tạo, là cơ sở thực hành của các trường đại học, Cao đẳng, trung học dược. 

 - Phối hợp với  các khoa lâm sàng và cận lâm sàng theo dõi, kiểm tra, đánh giá giá, giám sát, việc sử dụng thuốc an toàn,hợp lý đặc biệt là sử dụng kháng sinh và theo dõi tình hình kháng kháng sinh t rong bệnh viện. 

 - Tham gia chỉ đạo tuyến. 

 - Tham gia hội chẩn khi được yêu cầu. 

 - Tham gia theo dõi, quản lý kinh phí sử dụng thuốc.

- Quản lý hoạt động của Nhà thuốc bệnh viện theo đúng quy định 

•  Những thành tích đã đạt được: 

 Trong  quá trình hoạt  động,  phát  triển  và trưởng thành,  dưới sự  lănh đạo của Đảng uỷ, Ban giám đốc bệnh viện, tập thể cán bộ và nhân viên khoa Dược – Vật tư y tế đã đoàn kết nỗ lực không ngừng,  vượt qua khó khăn, để xây dựng khoa ngày càng lớn mạnh đã đạt được nhiều  thành tựu xuất sắc. 

•  Danh hiệu đã đạt được: 

 - Tập thể: 

 + Nhiều năm liền tập thể khoa đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” cấp cơ sở. 

- Cá nhân: 

+ Năm 2022: 01 đồng chí được tặng bằng khen “Trí thức tiêu biểu tỉnh Hải Dương lần thứ III". 

•  Những  hoạt động đoàn thể: 

 


Đang xử lý
0964.911.616