bvphoihaiduong@gmail.com Hotline 0964.911.616 - 0982.155.858

KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

 
TỔ NỮ CÔNG - ẢNH CHỤP NĂM 2023
 
TẬP THỂ KHOA - ẢNH CHỤP NĂM 2023

   
 
 

Tên khoa: Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn 

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà 5 tầng mới

Email: khoaksnkbvphoihd@gmail.com

I. Giới thiệu về khoa KSNK

1. Quá trình thành lập

Khoa Chống nhiễm khuẩn được thành lập từ ngày 20/10/2006 theo quyết định số 48/QĐ- BVL&BP. Và được đổi tên thành khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn theo Thông tư số 18/2009/TT-BYT ngày 14/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Tiền thân ban đầu của Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn chủ yếu từ tổ giặt là, tiệt khuẩn, thu gom chất thải. Nhiệm vụ chủ yếu trong thời gian này là thực hiện giặt là quần áo cho người bệnh, thu gom chất thải y tế và xử lý dụng cụ cho các khoa lâm sàng, cận lâm sàng.

Khoa bắt đầu phát triển nhiều hoạt động chuyên môn về kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện, hình thành Hội đồng KSNK, mạng lưới KSNK và đẩy mạnh hoạt động tập huấn, giám sát.

2.  Nhân lực

Hiện tại gồm 8 người (01 nam, 07 nữ) trong đó:

Trưởng khoa: ThS Hoàng Thị Hương Giang

KTV trưởng: ĐDCKI Nguyễn Vân Anh

02 Cử nhân điều dưỡng

01 Cao đẳng điều dưỡng

01 Sơ cấp Dược

02 Hộ lý- y công

II. Chức năng, nhiệm vụ và các hoạt động

2.1. Chức năng

Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn chịu trách nhiệm triển khai áp dụng những chương trình kiểm soát nhiễm khuẩn. Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn truyền đạt các thông tin từ Hội đồng KSNK đến các khoa phòng, tập huấn  nhân viên và theo dõi việc thực hiện các hoạt động và chính sách kiểm soát nhiễm khuẩn:

Xây dựng kế hoạch kiểm soát nhiễm khuẩn định kỳ và hàng năm để trình Hội đồng Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện thẩm định trước khi Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn trên cơ sở các quy định, hướng dẫn chung của Bộ Y tế và trình Giám đốc đơn vị phê duyệt và tổ chức thực hiện.

Đầu mối phối hợp với các khoa/phòng liên quan giám sát công tác kiểm soát nhiễm khuẩn.

Phát hiện, giám sát và báo cáo dịch bệnh truyền nhiễm theo quy định của pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

Phát hiện, tiếp nhận báo cáo các trường hợp nhiễm khuẩn liên quan đến chăm sóc y tế từ các khoa lâm sàng và kết quả nuôi cấy vi khuẩn từ khoa Vi sinh và đề xuất các giải pháp can thiệp kịp thời.

Kiểm tra, đôn đốc nhân viên y tế, người bệnh, thân nhân người bệnh và khách thực hiện đúng quy định kiểm soát nhiễm khuẩn trong công tác khám, chữa bệnh.

Tuyên truyền, tập huấn, về kiểm soát nhiễm khuẩn.

Quản lý, giám sát các hoạt động khử khuẩn, tiệt khuẩn, đồ vải bệnh viện. Cung cấp dụng cụ vô khuẩn phục vụ công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện.

Theo dõi, báo cáo phơi nhiễm và tai nạn rủi ro nghề nghiệp của nhân viên y tế bệnh viện liên quan đến tác nhân vi sinh vật.

Tham gia cùng khoa Vi sinh, khoa Dược và các khoa/phòng liên quan theo dõi vi khuẩn kháng thuốc và sử dụng kháng sinh hợp lý.

Phối hợp với các khoa/phòng, các thành viên mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn phát hiện, giải quyết các vấn đề liên quan tới công tác kiểm soát nhiễm khuẩn.

2.2. Nhiệm vụ và các hoạt động

• Tổ Hành chính - giám sát:

Tổ chức các khóa tập huấn cơ bản và nâng cao kiến thức về thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện cho nhân viên y tế, cho học sinh thực tập, cho Bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Tiến hành nghiên cứu khoa học: các nghiên cứu về tỉ lệ nhiễm khuẩn mắc phải trong bệnh viện hàng năm, tỉ lệ nhiễm khuẩn mắc phải tại một số khoa trọng điểm.

Xây dựng, hướng dẫn các quy trình thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện.

Tiến hành kiểm tra giám sát hàng ngày thường quy hoặc đột xuất tại các khoa lâm sàng và cận lâm sàng về thực hành KSNK bệnh viện.

Giám sát vi sinh định kỳ hàng tháng, hàng quý.

Phối hợp chặt chẽ bộ phận vi sinh chủ động phát hiện sự xuất hiện các vi khuẩn kháng thuốc và các vi khuẩn gây nhiễm khuẩn bệnh viện kịp thời đề xuất biện pháp xử lý, khuyến cáo sử dụng kháng sinh an toàn hợp lí, theo kháng sinh đồ cũng như cảnh báo dịch tại khoa lâm sàng.

Quản lý tập trung máy phun khử khuẩn môi trường để điều phối kịp thời.

• Tổ tiệt khuẩn (hấp sấy dụng cụ):

Tất cả dụng cụ, đồ vải sử dụng trong thủ thuật, các bộ dụng cụ chăm sóc bệnh nhân hàng ngày được tiến hành hấp tiệt khuẩn và được giám sát chặt chẽ chất lượng tiệt khuẩn bằng các test thử chuyên dụng.

Ngoài các nồi hấp Autoclave thông dụng, khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn đã được trang bị máy hấp tiệt khuẩn nhanh chóng, tiện lợi, an toàn đáp ứng mọi nhu cầu về tiệt khuẩn phục vụ công tác khám chữa bệnh, đặc biệt là các dụng cụ nội soi.

• Tổ giặt là:

Tổ giặt là được thiết kế một chiều, đủ trang bị và phương tiện như máy giặt công nghiệp, máy sấy công nghiệp, phương tiện ủi đồ vải, xe vận chuyển đồ vải bẩn, sạch, thùng chứa hóa chất khử khuẩn để ngâm đồ vải nhiễm khuẩn, tủ lưu giữ đồ vải, xà phòng giặt, hóa chất khử khuẩn. Giặt và cung cấp đồ vải sạch cho bệnh nhân.

• Tổ Thu gom chất thải:

Giám sát, kiểm tra việc thu gom, phân loại, vận chuyển chất thải rắn y tế tại các khoa, phòng.

Bàn giao chất thải rắn y tế cho công ty có đủ chức năng xử lý chất thải y tế theo quy định.

Quản lý chất thải y tế theo thông tư 20/2021/TT-BYT Quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế.

Phương tiện phân loại thu gom (xe vận chuyển, thùng…) đảm bảo đúng mã màu theo quy định.

• Các hoạt động khác:  

Hàng năm bệnh viện tổ chức phát động phong trào vệ sinh tay trong toàn bệnh viện vào ngày 5 tháng 5 và tổ chức khảo sát sự tuân thủ vệ sinh tay của toàn bộ nhân viên y tế trong bệnh viện.

III. Định hướng phát triển

Tiếp tục xây dựng các quy định, quy trình trong công tác kiểm soát nhiễm khuẩn theo hướng dẫn của Bộ y tế và phù hợp với điều kiện thực tế của bệnh viện.

Tăng cường công tác giám sát và kiểm tra về kiểm soát nhiễm khuẩn.

Giám sát, phát hiện và theo dõi các ca nhiễm khuẩn bệnh viện, kịp thời đưa ra các biện pháp can thiệp.

Tăng cường hợp tác với các đơn vị bạn về kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện.

Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công theo đúng chức năng, nhiệm vụ của khoa.

Sau 16 năm hình thành và phát triển, khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn đã góp phần không nhỏ vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân. Đồng thời, công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện có vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng điều trị và chăm sóc người bệnh trong các cơ sở y tế.

 


Đang xử lý
0964.911.616