bvphoihaiduong@gmail.com Hotline 0964.911.616 - 0982.155.858

Khoa Nội 3

TỔ NỮ CÔNG - ẢNH CHỤP NĂM 2023
 
TẬP THỂ KHOA - ẢNH CHỤP NĂM 2023
 
 

1. Giới thiệu chung:

Tên khoa: Khoa Lao -HIV - Kháng thuốc (Khoa Nội 3)

Email: khoanoi3bvphd@gmail.com

Quá trình thành lập và phát triển: Khoa Lao - HIV- Kháng thuốc hiện nay tiền thân là Khoa B thuộc Bệnh viện lao và bệnh phổi Hải Dương nay là Bệnh viện Phổi Hải Dương

Tóm tắt cơ cấu nhân lực: Hiện nay Khoa Lao - HIV- Kháng thuốc có 26 cán bộ viên chức bao gồm: 03 BSCKI, 02 Bác sỹ đa khoa, 18 Điều dưỡng viên.

Lãnh đạo quản lý khoa hiện tại:

Trưởng khoa: BSCK1 Vũ Văn Sơn

Điều dưỡng trưởng: CNĐD Mai Hương Lan

2. Chức năng, nhiệm vụ:

Khoa Lao - HIV- Kháng thuốc là khoa lâm sàng thuộc Bệnh viện phổi Hải Dương, chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện của Bệnh viện, dưới sự kiểm tra giám sát của Ban giám đốc, các phòng chức năng thuộc Bệnh viện

Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của khoa hàng năm trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

Tiếp nhận, khám và điều trị nội trú cho bệnh nhân mắc bệnh lao phổi, lao HIV, lao kháng thuốc, tiền siêu và siêu kháng thuốc cho bệnh nhân trong tỉnh và các vùng phụ cận, tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ về các lĩnh vực thuộc chuyên khoa.

3. Những thành tích đạt được trong công tác phòng, chống lao:

 Khoa Lao- HIV- Kháng thuốc với 80 giường bệnh thực kê chủ yếu điều trị bệnh nhân lao phổi, lao đa kháng thuốc, tiền siêu và siêu kháng thuốc. Trong năm 2021 bằng với sự nỗ lực cố gắng rèn luyện về chuyên môn nghiệp vụ của  cả tập thể, khoa đã vượt qua mọi khó khăn, đặc biệt là khó khăn do đại dịch Covid-19. Khoa Lao - HIV - Kháng thuốc thực hiện mục tiêu kép vừa sàng lọc Covid -19  đối với tất cả các ca bệnh nghi ngờ, ca bệnh xác định và có các yếu tố dịch tễ ... và điều trị bệnh nhân lao kháng thuốc.

Tập thể khoa làm việc nhiệt tình có trách nhiệm cho nên được người bệnh tin tưởng đánh giá cao về tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ trong công tác điều trị bệnh nhân, hướng dẫn bệnh nhân trong quá trình điều trị nội trú tuân thủ dùng thuốc, đặc biệt là bệnh nhân lao kháng thuốc, lao trẻ em và Lao/HIV.

Đặc biệt từ tháng 3 năm 2011 đến nay với sự nỗ lực của tập thể khoa và Ban lãnh đạo Bệnh viện đã triển khai điều trị cho bệnh nhân lao kháng thuốc. Đây là thể bệnh rất khó chữa, nhiều tác dụng phụ trong quá trình dùng thuốc, thời gian điều trị  20 tháng, thực hiện nhiều loại xét nghiệm trong quá trình điều trị, đòi hỏi việc triển khai điều trị hết sức chặt chẽ từ phía người bệnh, người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế. Trong năm 2020, khoa đã thực hiện điều trị lao kháng thuốc phác đồ ngắn hạn, cần phải theo dõi các biến cố bất lợi của thuốc đảm bảo an toàn cho người bệnh tránh không xảy ra những biến cố làm ảnh hưởng đến quá trình điều trị.

4. Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể:

Tuy tính chất công việc của khoa rất đặc biệt nhưng mọi người đều cố gắng và có ý thức cao, tự giác trong công việc, biết bố trí, sắp xếp thời gian để tham gia các hoạt động đoàn thể được đầy đủ và có hiệu quả cao.

Cán bộ khoa tham gia tích cực các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao do Công đoàn, đoàn thanh niên, ban nữ công kết hợp với chính quyền đơn vị tổ chức.

100% cán bộ viên chức của khoa đều tham gia tích cực vào các hoạt động ủng hộ Quỹ vì người nghèo, Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Ủng hộ đồng bào miền trung bị lũ lụt... đặc biệt là Quỹ hỗ trợ người bệnh chiến thắng bệnh lao (PASTB). Hàng năm khoa đều xây dựng các kế hoạch và tuyên truyền về Quỹ, vận động các cá nhân, tổ chức ủng hộ cho Quỹ bằng nhiều hình thức nhắn tin, chuyển khoản.

Với sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau nên tổng kết cuối năm 2021 qua đợt bình xét thi đua, Hội đồng thi đua khen thưởng Bệnh viện đã công nhận các hình thức khen thưởng của phòng như sau: 100% hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có 01 chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; 01 Giấy khen của Giám đốc Sở Y tế; có 17 lao động tiên tiến; có 17 đoàn viên đạt đoàn viên công đoàn xuất sắc.

5. Danh hiệu thi đua:


Đang xử lý
0964.911.616