bvphoihaiduong@gmail.com Hotline 0964.911.616 - 0982.155.858

Khoa Vi sinh

 
TẬP THỂ KHOA - ẢNH CHỤP NĂM 2022
 
 

Chặng đường phát triển

Khoa Vi sinh, Bệnh viện Phổi Hải Dương được thành lập ngày 05/9/2015 theo Đề án phát triển của bệnh viện; Khoa được hình thành do sự chia tách khoa Xét nghiệm thành 02 khoa; khoa Vi sinh và khoa Hoá sinh huyết học. Quá trình phát triển của khoa gắn liền với các giai đoạn, dấu ấn lịch sử quan trọng của Bệnh viện.

Ngay từ giai đoạn đầu thành lập Bệnh viện, cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ xét nghiệm còn hạn chế, triển khai các kỹ thuật xét nghiệm đơn giản, số lượng các xét nghiệm còn thấp.

Trong quá trình phát triển, với sự quan tâm tạo điều kiện và ủng hộ của Bệnh viện, sự hỗ trợ và chỉ đạo kỹ thuật của Chương trình Chống lao quốc gia. Chức năng của phòng xét nghiệm lao tỉnh ngày càng được hoàn thiện, cơ sở vật chất đã từng bước được mở rộng, trang thiết bị hiện đại và đồng bộ, nhân lực được đào tạo nâng cao chất lượng.

Nhiều kỹ thuật mới được triển khai vì vậy số lượng xét nghiệm vi sinh tăng mạnh mẽ theo năm, đáp ứng tốt nhất yêu cầu của chuyên ngành, sự tin tưởng của người bệnh, của đối tác và Bệnh viện.

 Năm 2010, triển khai nuôi cấy vi khuẩn lao môi trường đặc Lowenstein.

 Năm 2011, triển khai nuôi cấy, phân lập vi khuẩn thông thường và vi khuẩn kháng thuốc định tính.

 Năm 2012, triển khai nuôi cấy vi khuẩn lao môi trường lỏng MGIT thủ công.

 Năm 2014, được công nhận đủ điều kiện là Phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp II.

 Năm 2015, triển khai xét nghiệm GeneXpert chẩn đoán lao đa kháng (tháng 1/2015); Xét nghiệm AFB sử dụng KHV Huỳnh quang đèn LED (tháng 5/2015).

 Năm 2016, triển khai nuôi cấy vi khuẩn lao trên hệ thống tự động BACTEC MGIT 960; xét nghiệm test nhanh định danh MTB.

 Năm 2020, triển khai xét nghiệm SARS-CoV 2 kỹ thuật Real time RT-PCR và test nhanh kháng nguyên.

 Năm 2021, triển khai xét nghiệm định danh vi khuẩn thông thường bằng API; Mở rộng thêm khu vực tầng 4 gồm (06 phòng) xét nghiệm Real time RT-PCR SARS-CoV 2 công suất 500 mẫu/ngày đáp ứng yêu cầu cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID 19 của tỉnh.

Đầu năm 2021, Khoa được chuyển sang địa điểm mới, tách riêng khu hành chính và khu kỹ thuật, xắp xếp lại luồng công việc đảm bảo tính khoa học, chuyên nghiệp, phù hợp với thực tế; Đáp ứng được nhiệm vụ của phòng xét nghiệm lao tỉnh và đảm bảo về điều kiện an toàn sinh học khi làm việc với các mẫu bệnh phẩm lây nhiễm.

Các phòng thực hiện kỹ thuật chuyên môn được công nhận phòng ATSH cấp II.

Tháng 01/2021, Bộ Y tế cấp “Chứng nhận năng lực xét nghiệm khẳng định virus SARS-CoV-2”.

Chức năng, nhiệm vụ

Tổ chức thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm chẩn đoán vi khuẩn học bệnh lao, tác nhân gây bệnh nhiễm trùng đường hô hấp bao gồm vi khuẩn, ký sinh trùng, virus phục vụ cho việc chẩn đoán, xác định nguyên nhân gây bệnh, theo dõi diễn biến của người bệnh trong quá trình điều trị.

Tham gia công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện, và thực hiện các xét nghiệm giám sát vi sinh khi có yêu cầu.

Phòng xét nghiệm lao tỉnh: Thực hiện kế hoạch kiểm định tiêu bản và hoạt động giám sát chất lượng các PXN thuộc Hệ thống xét nghiệm lao trên địa bàn tỉnh, duy trì mối quan hệ chặt chẽ nhằm tăng cường năng lực và đảm bảo chất lượng giúp đạt được mục tiêu của CTCLQG.

Đào tạo: Theo định hướng phát triển của Bệnh viện; Đào tạo và đào tạo lại cho nhân viên khoa Vi sinh, đào tạo tại chỗ cho các đơn vị chống lao tuyến dưới; Là cơ sở đào tạo thực hành cho các học viên Cao đẳng, Đại học Y trên địa bàn tỉnh.

Nghiên cứu khoa học về lĩnh vực vi sinh thuộc chuyên ngành.

Lưu giữ chủng vi khuẩn đảm bảo an toàn, an ninh sinh học phục vụ công tác chẩn đoán, điều trị.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu công việc do Giám đốc, Ban điều hành Dự án phòng chống lao khi cần.

Tổ chức nhân sự và cơ cấu hoạt động

Nhân sự hiện tại:

Tổng số viên chức: 12 người

 01 CKI xét nghiệm

 08 Cử nhân xét nghiệm (01 đang học sau ĐH)

 02 KTV Cao đẳng (đang học ĐH)

 01 Y công

Hiện nay cán bộ viên chức của Khoa cơ bản ổn định, 100% viên chức đúng chuyên ngành xét nghiệm Y học. Khoa luôn tạo điều kiện, đề xuất với Bệnh viện đào tạo nâng cao trình độ cho các viên chức đang làm việc tại Khoa. Tập thể khoa đoàn kết tâm huyết gắn bó lâu dài với nghề và thực hành chuyên môn vững vàng.

Tổ chức hoạt động chuyên môn:

  Khoa thực hiện nhiệm vụ theo 07 nhóm chuyên môn:

1. Nhóm nhận bệnh phẩm và xét nghiệm trực tiếp;

2. Nhóm Vi khuẩn – Virus – Ký sinh trùng;

3. Nhóm nuôi cấy vi khuẩn lao;

4. Nhóm Sinh học phân tử;

5. Nhóm môi trường – Thanh khử trùng;

6. Nhóm Kiểm định tiêu bản;

7. Nhóm Quản lý chất lượng.

Cho đến thời điểm hiện nay, Khoa đã triển khai tổng số 16 xét nghiệm chính chia theo 4 nhóm kĩ thuật sau:

1. Xét nghiệm vi khuẩn lao (5): AFB trực tiếp nhuộm Ziehl-neelsen/huỳnh quang; MTB nuôi cấy môi trường lỏng; MTB định danh và kháng RMP Xpert.

2. Xét nghiệm vi khuẩn – ký sinh trùng (6): Vi khuẩn nhuộm soi; Vi khuẩn nuôi cấy và định danh thông thường; Vi khuẩn kháng thuốc định tính; Trứng giun sán soi tươi; Vi nấm soi tươi; Vi nấm nuôi cấy.

3. Xét nghiệm virus (3): HBsAg test nhanh; HIV Ab test nhanh; HCV Ab test nhanh;

4. Xét nghiệm SARS-CoV-2 (2):  Real-time RT-PCR và Test nhanh phát hiện kháng nguyên.

Năm 2017 khoa Vi sinh bắt đầu thực hiện Quản lý chất lượng xét nghiệm toàn diện theo Chương trình TB SLMTA với sự hỗ trợ của FHI 360 và CTCLQG. Áp dụng bộ tiêu chí “Đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm Y học” theo Quyết định 2429/BYT nhằm cải tiến chất lượng xét nghiệm, luôn đảm bảo cung cấp dịch vụ xét nghiệm chuyên khoa Lao và bệnh phổi có chất lượng cao. Kết quả “Nhanh chóng, chính xác, tin cậy, kịp thời” đáp ứng tốt yêu cầu của chuyên ngành, của Bệnh viện và CTCLQG, giữ trọn niềm tin với khách hàng.

Thế mạnh và các kỹ thuật nổi bật:

Khoa Vi sinh, bệnh viện Phổi Hải Dương với sự hỗ trợ kỹ thuật từ khoa Vi sinh và Labo lao chuẩn Quốc gia đã tích cực áp dụng các kĩ thuật mới tiên tiến nhằm tăng độ nhạy và rút ngắn thời gian có kết quả kịp thời phục vụ công tác chẩn đoán:

 Xét nghiệm AFB nhuộm huỳnh quang đang được triển khai song song và dần thay thế phương pháp nhuộm Ziehl – Neelsen với mục đích tăng công suất, tăng độ nhạy và giảm thời gian nhuộm và đọc kết quả.

 Kỹ thuật nuôi cấy vi khuẩn lao môi trường lỏng MGIT trên hệ thống BACTEC MGIT 960 (thay thế cho xét nghiệm nuôi cấy trên môi trường đặc LJ) cho kết quả nhanh hơn (dương tính ở tuần 1 - 3 tuần so với 4 – 6 tuần của cấy đặc).

 Triển khai kỹ thuật mới tiên tiến về Sinh học phân tử phát hiện M. tuberculosis và đột biến kháng thuốc trên hệ thống GeneXpert cho kết quả trong vòng 2 giờ. Phát hiện tác nhân SARS-CoV 2 trong vòng 50 phút với độ chính xác cao; Hệ thống Real-Time PCR Agilent xét nghiệm SARS-CoV 2 công suất 500 mẫu/ngày.

 Xét nghiệm vi khuẩn ngoài lao được tăng cường năng lực và ngày một hoàn thiện. Từ năm 2017 đến nay, ngoại kiểm kỹ thuật nhuộm Gram, nuôi cấy định danh, kháng sinh đồ vi khuẩn và huyết thanh học (HIV, HCV, HBsAg) tại Trung tâm kiểm chuẩn Đại học Y Hà Nội, cho kết quả về sự phù hợp cao vì vậy kết quả xét nghiệm có độ chính xác cao đáng tin cậy.

Thành tích:

 Bộ trưởng BYT tặng Bằng khen năm 2017.

 Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu ”Tập thể lao động xuất sắc” năm 2017 và 2021.

 Giám đốc SYT tặng Giấy khen năm 2015, 2016, 2018, 2020.

 Trưởng ban Điều hành CTCLQG tặng giấy khen năm 2015, 2016.

 Nhiều cá nhân tích cực được tặng giấy khen của Giám đốc Sở Y tế.

 Từ năm 2016 đến nay, liên tục có chiến sĩ thi đua cấp cơ sở với các đề tài nghiên cứu khoa học về lĩnh vực vi sinh thuộc chuyên ngành có giá trị thực tiễn cao.

Định hướng phát triển

Giai đoạn hiện nay

 Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của Bệnh viện giao.

 Cũng cố và nâng cao chất lượng hiệu quả các xét nghiệm đang thực hiện.

 Nâng cao năng lực Nhóm Vi khuẩn – Virus - ký sinh trùng. Triển khai thêm KSĐ MIC bằng E test và triển khai máy cấy máu tự động BACT/ALERT 3D.

Tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả công tác Kiểm định và đảm bảo chất lượng Hệ thống các PXN lao trên địa bàn tỉnh hoàn thành mục tiêu CTCLQG.

Định hướng đến năm 2025 và tầm nhìn 2030

 Tăng cường kỹ thuật chẩn đoán nhanh về vi rút phục vụ công tác chẩn đoán như: Influenzae A, B…, Dengue, viêm gan A.

 Ứng dụng kỹ thuật Sinh học phân tử trong điều trị, khai thác hiệu quả Hệ thống máy Real-Time PCR.

 Triển khai xét nghiệm vi khuẩn ngoài lao: Cấy định lượng, định danh, KSĐ trên máy tự động.

 Triển khai xét nghiệm Kháng sinh đồ vi khuẩn lao trên Hệ thống BACTEC MGIT 960.

 Nghiên cứu khoa học

Một số hình ảnh về hoạt động của Khoa:

Nhóm nhận bệnh phẩm và XNTT
 
Nhóm Sinh học phân tử
 
Nhóm Nuôi cấy MGIT
 
Nhóm Vi khuẩn –Virus – Ký sinh trùng
 
Nhóm Môi trường – Thanh khử trùng
 
Nhóm Kiểm định tiêu bản
 
Nhóm Quản lý chất lượng
 
Hiệp hội Chống lao Hà Lan phối hợp CTCLQG
đào tạo tại chỗ Sinh học phân tử
 
Đào tạo Sinh học phân tử xét nghiệm Real-Time RT-PCR SARS-CoV-2
phục vụ công tác phòng chống dịch COVID 19
 
Tập huấn lấy mẫu xét nghiệm COVID 19 cho sinh viên Cao đẳng Y tế Hải Dương
 
Đào tạo thực hành cho sinh viên ĐHKT Y tế Hải Dương
 
Hoạt động công đoàn:
 
Tham gia cùng Đội tình nguyện viên Bệnh viện, Khám – tư vấn sức khỏe cho đối tượng chính sách, cựu thanh niên xung phong Thành phố Hải Dương
 
Tham gia hội thi kéo co (giải Nhất tổ NC CĐT + Vi sinh - 2018)
 
Tham gia Hội thi cắm hoa nghệ thuật (giải Ba - 2017)
 
 
Hưởng Ứng phong trào “Bệnh viện Xanh – Sạch – Đẹp”

Đang xử lý
0964.911.616