bvphoihaiduong@gmail.com Hotline 0964.911.616 - 0982.155.858

Phòng Chỉ đạo tuyến

 
TẬP THỂ PHÒNG
 
 

 

1. Tên phòng: Phòng Chỉ đạo tuyến

2. Số điện thoại liên hệ: 0220 3896 734. Emai: chidaotuyenhd@gmail.com

3. Địa điểm: Tầng 5, tòa nhà Hành chính, Bệnh viện Phổi Hải Dương

4. Nhân sự phòng: gồm 01 Trưởng phòng, 01 Phó phòng và 17 thành viên.

- Trưởng phòng: Ths. Nguyễn Văn Cường

- Phó Trưởng phòng: CN. Vũ Thị Phương

- Trình độ chuyên môn của cán bộ, viên chức phòng gồm: Y tế công cộng, Bác sỹ đa khoa, Bác sỹ dự phòng, Điều dưỡng, Kế toán viên.

5. Lịch sử hình thành, phát triển

Phòng Chỉ đạo tuyến hiện nay tiền thân là Trạm Chống lao tỉnh Hải Hưng. Được thành lập cùng với Bệnh viện Lao Hải Hưng theo quyết định số 78/QĐ-TC ngày 14/10/1968 của Ủy ban hành chính tỉnh Hải Hưng; trên cơ sở sát nhập Bệnh viện Đông Hải Hưng và Bệnh viện Tây Hải Hưng.

Năm 1968 Trạm Chống lao cùng với Bệnh viện đóng trên địa bàn xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Hưng; năm 1994 cùng với Bệnh viện chuyển về đóng trên địa bàn thành phố Hải Dương hiện nay.

Năm 1997 do có sự tái lập tỉnh Hải Dương và Hưng Yên, Bệnh viện lại chia tách thành Bệnh viện Lao Hải Dương và Trạm Chống lao đổi tên thành Phòng Chỉ đạo tuyến.

Từ đó đến nay, trải qua nhiều lần đổi tên Bệnh viện: Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Hải Dương ; Bệnh viện Phổi Hải Dương thì phòng luôn giữ nguyên tên là Phòng Chỉ đạo tuyến. Cùng với sự hình thành và phát triển của Bệnh viện, Phòng Chỉ đạo tuyến luôn là bộ phận nòng cố trong việc xây dựng và triển khai các hoạt động phòng chống lao trên địa bàn toàn tỉnh.

6. Chức năng - Nhiệm vụ
6.1. Chức năng

Phòng chỉ đạo tuyến có chức năng tham mưu, giúp cho Giám đốc Bệnh viện trong việc triển khai các hoạt động phòng chống lao trên địa bàn toàn tỉnh và các hoạt động đào tạo (bệnh lao và các bệnh phổi ngoài lao), chỉ đạo tuyến dưới trong công tác phòng chống lao.

6.2. Nhiệm vụ

Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các hoạt động phòng chống lao trên địa bàn toàn tỉnh;

Giám sát việc triển khai thực hiện các hoạt động phòng chống lao tại 12 huyện/thành phố/thị xã và tại các Tổ chống lao khác trong toàn tỉnh;

Phối hợp với các khoa, phòng trong Bệnh viện và các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh để đẩy mạnh và triển khai các hoạt động của Dự án phòng chống lao;

Báo cáo tổng hợp hoạt động của Dự án phòng chống lao tỉnh cho Ban Lãnh đạo Bệnh viện, Sở Y tế và Bệnh viện Phổi Trung Ương – Chương trình chống lao Quốc gia;

Cập nhật và sử dụng đúng quy định các báo cáo, tư liệu, dữ liệu điện tử của Dự án phòng chống bệnh lao;

Hỗ trợ tại chỗ, kịp thời các hoạt động chuyên môn kỹ thuật của tuyến dưới;

Tổ chức tập huấn, đào tạo về chuyên môn, hỗ trợ kỹ thuật cho tuyến dưới;

Phối hợp với các khoa, phòng khác trong Bệnh viện thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn khác;

Tham gia công tác nghiên cứu khoa học của Bệnh viện;

Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

7. Thành tích đạt được

Bằng khen của Thủ tướng chính phủ: năm 2010;

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế: năm 2015, 2021;

Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: năm 2012, 2014, 2018, 2019;

Giấy khen của Trưởng ban điều hành Chương trình chống lao Quốc gia: năm 2016, 2027, 2018, 2019;

Giấy khen của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hải Dương: năm 2019, 2020, 2021;

Và nhiều năm liền đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.

9. Các hoạt động khác
Luôn tích cực và sẵn sàng tham gia các hoạt động phong trào do Bệnh viện, Công đoàn, Đoàn Thanh niên phát động và tổ chức.

10. Định hướng phát triển của phòng

Phòng Chỉ đạo tuyến với tôn chỉ  là : “Đoàn kết, chủ động, sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ Giám đốc giao”. Luôn luôn tìm tòi, nghiên cứu phấn đấu giúp đơn vị là tốp đầu trong công tác phòng chống lao trên phạm vi toàn quốc.

Phối hợp tốt với các khoa, phòng trong Bệnh viện và các đơn vị chống lao trên địa bàn toàn tỉnh, phấn đấu để cùng toàn quốc đạt được mục tiêu của chiến lược Quốc gia chấm dứt bệnh lao vào năm 2030.

 


Đang xử lý
0964.911.616