bvphoihaiduong@gmail.com Hotline 0964.911.616 - 0982.155.858

Thông tin bác sĩ

THS.BS. ĐẶNG THANH XUÂN
TRƯỞNG KHOA KHÁM BỆNH
Điện thoại:  0983.780.504

Đang xử lý
0964.911.616