bvphoihaiduong@gmail.com Hotline 0964.911.616 - 0982.155.858

Thông tin bác sĩ

BSCKII. NGUYỄN THỊ LÊ

TRƯỞNG KHOA NỘI 1

Điện thoại:  0936.716.289


Đang xử lý
0964.911.616