bvphoihaiduong@gmail.com Hotline 0964.911.616 - 0982.155.858

Thông tin bác sĩ

BSCKI. PHẠM LƯƠNG HIỀN

TRƯỞNG KHOA HSCC

Điện thoại:  0972.884.525


Đang xử lý
0964.911.616