bvphoihaiduong@gmail.com Hotline 0964.911.616 - 0982.155.858

Thông tin bác sĩ

BSCKI. VŨ VĂN SƠN

TRƯỞNG KHOA NỘI 3

Điện thoại:  0983.054.651


Đang xử lý
0964.911.616