bvphoihaiduong@gmail.com Hotline 0964.911.616 - 0982.155.858

Văn bản quy phạm pháp luật mới nhất

Mã văn bản
Ngày ban hành
Trích yếu
File
2070/
SYT-TCHC
29/09/2022
Hướng dẫn, triển khai thực hiện Thông tư 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ Y tế.
5032/
BYT-TCCB
15/9/2022
V/v hướng dẫn thực hiện một số nội dung Thông tư 03/2022/TT-BYT.
15/2023/
QH15
09/01/2023
Luật khám bệnh, chữa bệnh.
03/2022/
TT-BYT
25/4/2022
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế.

Đang xử lý
0964.911.616